PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

 1. Kto zodpovedá za plnenie povinností?

 

Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri poskytovaní  služieb v rámci e-shopu www.zahradnydomcek24.sk, ktorý spravuje firma Moodi s.r.o. so sídlom: Farského 18, 851 01 Bratislava, IČO: 45 917 973 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle +421 903 719 108, e-mailom na info@zahradnydomcek24.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

 

 1. Čím sa riadime pri spracúvaní osobných údajov?

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú.

 

 1. Prečo spracúvame osobné údaje?

 

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 

 • poskytovať obchodné služby našim klientom
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti
 • chrániť oprávnené záujmy nás a našich klientov

 

 1. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

 

Osobné údaje našich klientov sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov služieb v rámci našej firmy.

 

 

 1. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

 

 1. Ako o Vás získavame osobné údaje?

 

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné.

 

 1. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

 

Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu.

 

 1. Spracúvanie súborov cookies

 

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené pri ďalšej návšteve užívateľa.

 

Naša webová stránka používa vlastné súbory cookies, ako aj súbory cookies tretích strán. Vlastné súbory cookies používame na účely dočasného zapamätania si údajov pri vypĺňaní formuláru na stránke. Na našej webovej stránke využívame aj služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti alebo tlačítka na zdieľanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach, ako napr. na LinkedIn, Facebook, Twitter. Naša webová stránka pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Za tieto cookies sú plne zodpovedné tieto tretie strany, a preto v prípade záujmu o bližšie informácie o cookies týchto tretích strán je potrebné sí prečítať ich záasady súkromia alebo pravidlá používania služieb.

 

Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.

 

Cookies, ktoré sa na našej webovej stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies, pričom takéto nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies.

 

Ukladaniu cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača, avšak v takom prípade nemusí webová stránka, či iné služby tretích strán fungovať. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

 

 1. Zmeny podmienok ochrany súkromia

 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.