• Zahradny Domcek 24
 • Montážne inštrukcie

  AKO POSTAVŤ (ZMONTOVAŤ) LETNÝ ZRUBOVÝ DOM

  Záhradné domy 28-70 mm

  Než začnete s montážou produktu podrobne si prečítajte všetky nasledujúce pokyny. To vám pomôže predísť akýmkoľvek chybám alebo škodám počas montáže a snáď ju aj urýchli aby ste  váš produkt mohli skôr užívať Pokiaľ nemáte žiadne skúsenosti  s montážou alebo s konštrukciou, Summerhouse24, doporučujeme  konzultáciu s profesionálnym stolárom, staviteľom či zručným domácim kutilom alebo obrátiť sa s montážou na montážny tým Summerhouse24.

  POZNÁMKA: Skontrolujte, prosím dodací list, aby ste sa uistili, že ste obdržali kompletný a nepoškodený produkt. Dodací list vám poskytne množstvá a miery všetkých súčiastok.

  Prosím nevyhadzujte dodací list, pokiaľ nevyprší záruka. Vďaka tomuto dodaciemu listu môžete kedykoľvek skontrolovať, že máte všetky súčiastky, slúži ako doklad o zaplatení a umožňuje vám identifikovať súvisiace súčiastky v prípade, že nastanú potiaže s reklamáciou alebo zárukou.

  Presné miery nájdete v „nástenných plánovačoch“ v tomto montážnom manuály a rovnako tak i vo vašich dokumentoch a v nástennom dodacom liste. Všetky miery v montážnom manuály sú zadané v milimetroch (mm). Rezervujeme si právo implementovať technický rozvoj, čo sa môže odzrkadliť  v menších odchylkách v obrázkoch. Reklamáciu musíte podať pred montážou produktu ohľadom akýchkoľvek poškodení alebo nefunkčných častí, inak bude záruka neplatná.

  Váš produkt od Záhradný domček24 je konštruovaný z „čisto prírodného“ produktu – dreva. To znamená, že jeho štruktúra je tzv. živá, a môžu sa tým pádom objaviť posuvy dosiek alebo malé trhliny v dreve, ktorým sa nikdy nedá plne vyhnúť.. Premenný povrch je pre norské jedle typický. Občasné ostré rohy a rovinné značky na zadnej strane strešných alebo podlahových dosiek sa vyskytujú kvôli výrobným procesom a nereprezentujé zníženie kvality ani defekty spojené s výrobou.

  Naše drevo pochádza z lesov veľmi šetrných k životnému prostrediu a nebolo chemicky ošetrené (s výnimkou impregnovaných základových dosiek), čo vysvetľuje, prečo drevo môže po čase zošedivieť. Tomuto sa dá vyhnúť natrením povrchu dreva lakom alebo iným vrchným náterom. Dosky na stavbu stien nemusia byť natrené pred montážou domu a je lepšie to urobiť po dokončení montáže a v suchom počasí. Pokiaľ si prajete natrieť jednotlivé části inými farbami, mali by ste tak urobiť pred montážou domu. Tiež sa doporučuje impregnovať spodnú stranu podlahových a strešných dosiek pred začatím montáže. Zároveň doporučujeme ošetriť dvere a dverové a okenné rámy zvnútra.

  Poznamenajte si prosím, že dobrá ventilácia a prevencia proti nahromadeniu vlhkosti sú najlepšia ochrana proti plesniveniu vašej záhradnej stavby.

  Pozor! Ochráňte drevo pred a po montáži proti dlhodobému vystaveniu slnka alebo vlhkosti, pretože to môže spôsobiť pokrútenie dosiek. Po dokončení montáže by mal byť dom čo najskôr ošetrený ochranným lakom na drevo.

  Montáž produktu

  Dobrý základ je maximálne dôležitý pre bezpečnosť a dlhú životnosť vášho záhradného domu. Len absolútne rovný, uniformný a stabilný základ zaručuje perfektnú montáž dosiek a stabilitu a aj dosadnutie dverí a okien. Summerhouse24 vás podporí v plánovaní vhodného základu tým, že vezme do úvahy charakteristiku a zloženie vášho zemného podkladu rovnako ako vaše priania. Pokiaľ vaša záhradná stavba potrebuje pevný betónový základ alebo niečo podobného, bolo by vhodné, aby ste to konzultovali s  lokálnou stavebnou firmou.  Alebo si veríte, že dokážete položiť základy sami.

  Budete potrebovať nasledujúce nástroje: ručnú pílku, skrutkovač, gumové kladivo, kladivo, vodováhu, zvinovací meter, vŕtačku, nôž, pár klieští a rebrík.

  Nenechajte sa, prosím zmiasť počtom drevených dielov. Keď ich pretriedite za použitia poskytnutých plánov a inventárneho zoznamu, bude montáž omnoho jednoduchšia! Pred začiatkom montáže produktu prosím skontrolujte obsah dodávky a porovnajte ho s inventárnym zoznamom. Nákres vám poskytne celkový prehľad celej montáže.

  Domy zo stenami hrubšími ako 44 mm budú potrebovať nainštalovať  závitové tyče do predvŕtaných dier na prednej strane domu kvôli  spevneniu celej stavby. Iba jeden koniec dosky  má predvŕtané diery, ktoré musia byť vždy umiestnené smerom k prednej strane domu. To preto, aby ste po postavení stien mohli prestrčiť  tyč cez všetky diery. Stačí jedna zle natočená doska a nebudete môcť vložiť závitové tyče. Až na predvŕtané diery sú  konce dosiek identické, preto musíte dávať pozor na to, kde sa diery nachádzajú! Konce s dierami musia vždy prísť do prednej strany chaty. Viď schému na ďalšej strane.

  Je veľmi dôležité dávať pozor na čísla individuálnych dielov počas triedenia a montáže.

  Uložte impregnované základové dosky, rovnomerne rozložené, na vrch základu podľa priložených nákresov. Parozábrana  (lepenka), ktorá je umiestnená medzi základ a základové dosky, ochráni váš záhradný domček pred vlhkosťou a plesňami. Rozmiestnenie základových dosiek podľa výkresu vám poskytne presné miery pre stavbu stien. Základové dosky sa môžu líšiť v závislosti od modelu. Riaďte sa prosím priloženým základovým plánom.

  Keď máte hotovú celú základovú časť pri bezpodmienečnom dodržaní pravých uhlov, položte prvú vrstvu dosiek tam, kde sa spájajú základové drevá a pripevnite ich dlhými klincami alebo skrutiek. Najprv musíte vyvŕtať skúšobné diery.

  Po pripevnení šiestej dosky zmerajte uhlopriečku dosiek a presvedčte sa, že sú v pravom uhle a že sú rovnako dlhé. V prípade potreby používajte gumené kladivo počas celého montážneho procesu pre jemnú manipuláciu súčiastok do správnej pozície. Za žiadnych okolností neudierajte na žiadne drážky ani výrezy, pretože sú potrebné na spojenie s ďalšou časťou a takto sa vyhnete ich poškodeniu. Použite, prosím priložený dorážací hranolček.

  Postavte steny podľa montážneho manuálu, vždy po jednej vrstve dosák vyššie a vložte okno do výšky naznačenej v manuáli. U niektorých modelov je vnútorný okenný rám dodávaný v rozobranom stave. Zmontujte prosím štyri časti rámu pomocou skrutiek (3.5 × 45). Okno sa namontuje neskôr. Summerhouse24 ponúka rôzne typy okien o ktorých sa dozviete z detailného informačného listu pre okná.

  Teraz je čas vložiť dvere. Spoločne s rámom sú zhora vložené do predpripraveného otvoru. U niektorých modelov je vnútorný dverový rám dodávaný v rozobratom stave. Zmontujte prosím štyri časti rámu pomocou skrutiek (3.5 × 45). Dvere budú vložené neskôr. Obráťte sa prosím aj na detailný informačný list.

  Drevo sa vyrovná pár týždňov po dokončení montáže. Teraz by okná a dvere mali byť prispôsobené a eliminovať tak akékoľvek trenie alebo vyčnievanie.

  Po zmontovaní všetkých stien je čas na inštaláciu častí lomenice a následne hrebeňových väzníc, ktoré sú namontované medzi nich. Iné modely majú prídavné dosky pravej a ľavej krokvy.

  Ak má váš dom dvojité dvere je teraz čas ich nasadiť a prispôsobiť, aby sa voľne pohybovali. Za týmto účelom sa prosím znova uistite, že je dom vodorovne postavený a v prípade potreby pridajte rozperky pod základové dosky.

  Dôležité je tiež skontrolovať presnú vodorovnú polohu domu pred inštaláciou strechy.

  Pri inštalácii strechy sa prosím uistite, že je profil strešných dosiek smerom dolu. Začnite dvoma strešnými doskami na prednej strane domu, drážkou smerom von a perom dnu. Potom rovnomerne namontujte ďalšie strešné dosky. Počas celej montáže strechy sa prosím uistite, že hrany odkvapu sú plne rovnobežné, že visí rovnomerne a že sú rovnomerne pripevnené na hrebeňových väzníkoch. To môžete skontrolovať povrázkom alebo porovnaním s postrannými odkvapmi. Všetky strešné panely musia byť pripevnené ku stenám, k lomenici a k hrebeňovému väzníku klincami. Pripevňujú sa dvomi klincami na dosku s dvoma dodatočnými skrutkami. Posledné strešná doska musí byť zarezaná podľa previsu.

  Teraz je čas na primontovanie odkvapových plechov, pričom sa uistite, že sa kryjú s hornými hranami strechy. Naskrutkujte odkvapové dosky k odkvapom. Nakoniec položte strešnú lepenku alebo šindle na vrch strechy. Uistite sa prosím, že strešná lepenka presahuje okraj odkvapov zhruba o 2 cm kvôli zabezpečeniu ochrany pred dažďom.

  Následne pripevnite dosky lomenice a strechu prikryte pásmi a priskrutkujte k chrbtu strechy,             k doskám na stene a k odkvapovým doskám. Odporúčame do dosiek predvŕtať diery.

  Ako nainštalovať ploché strechy s parapetmi na zruby Summerhouse24

  Keď postavíte steny, je potrebné ešte pred osadením vrchných dosiek bočných stien, nainštalovať strešné trámy podľa plánov chatky. Potom domontujte vrchné dosky stien.

  Teraz umiestnite strešné dosky. Strešné dosky sú o 7 – 10 cm kratšie než vrchné dosky bočných stien. Umiestnite rovnomerne strešné dosky tak, aby konce dosiek bočnej steny boli pred chatou (vyšší koniec strechy), čím sa dosiahne,  že konce dosiek budú presahovať 7 – 10 cm cez zadnú stenu chaty (spodný koniec strechy) a parapet, ktorý sa namontuje neskoršie. Táto vzdialenosť 7-10 cm medzi koncom strechy a parapetom je potrebná pre voľné stekanie dažďovej vody aby zadná strana chaty bola suchá a bez vlhkosti.

  Umiestnite prvú strešnú dosku rovnomerne s koncami strešných trámov na strane chaty. Môžete začať zľava doprava alebo naopak, ako je vám to pohodlnejšie. Poslednú strešnú dosku bude nutné vyrovnať podľa previsu.

  Parapety majú na zadnej strane vertikálne lišty. Pred montážou parapetu na prednej stene musíte vyrezať otvory do strešných dosiek, do ktorých pôjdu lišty. To vám umožní primontovať parapet pevne ku streche.

  Parapety musia byť priskrutkované ku koncom strešných trámov na bočných stenách a ku koncom dosiek vrchnej steny na prednej a na zadnej strane chaty. Predné a zadné parapety musia byť naviac upevnené a priskrutkované ku stenám pomocou parapetných opôr. To pomôže aby boli parapety pevné a stabilné.

  Parapety pre väčšie chaty môžu byť z 2 alebo 3 častí. Použite spojovacie lišty parapetu pre ich zoskrutkovanie dohromady.

  Namontujte parapety najskôr na prednú stenu, potom po stranách a nakoniec na zadnú stenu.

  Výška umiestnenia parapetu nie je presne stanovená. Naša všeobecná rada je, aby ste zdvihli parapet na prednej stene 5 cm nad dosky vrchnej steny, čo je dostačujúce pre neskoršiu inštaláciu strešnej lepenky a umiestnili lišty parapetu na vrch parapetu.

  Teraz keď ste namontovali parapety, je načase položiť strešnú lepenku. Začnite od spodnej strany strechy. Položte prvý rad s presahom 2-3 cm nad zadnou stranou steny pre ochranu strešných dosiek pred vlhkosťou. Strešná lepenka musí tiež prekrývať vnútorné časti parapetov na bočných stenách a ponechať 1 cm miesta pre jej neskoršie zarezanie po dokončení položenia strešnej lepenky. Každá ďalšia rada musí prekrývať predchádzajúcu minimálne o 10 cm, aby ste zabránili vniknutiu vlhkosti pod strešnú lepenku.

  Po položení strešnej lepenky nainštalujte lišty na parapety. Lišty musia byť rezané pozdĺž a konce musia mať uhol 45° pre všetky 4 rohy chaty.

  Montáž dosiek na terasu a vzpriamených stĺpov pre chaty s terasami a verandami

  Mnoho chát z rady Záhradných domčekov s veľkými markízami majú podperné stĺpy. Podperné stĺpy  musia byť narezané na dĺžky a namontované podľa plánov vašej chaty. Rozrežte stĺp tak, aby zostala vzdialenosť asi 5 cm pre základové dosky. Vložte kovové stojany do predvŕtaných dier.  Stojany musia byť priskrutkované k základovým hranolom. Tieto kovové stojany vám umožnia prispôsobiť výšku podperných stĺpov.

  Potom konečne nainštalujte dosky na terasu. Dosky na terasu musia byť primontované tak, aby medzi nimi bola vzdialenosť 5 mm.

  Dúfame, že sa vám bez problémov podarilo zmontovať dom a že ste s výsledkom spokojný.

  Podlaha sa pokladá až nakoniec, aby sme sa vyhli poškodenia podlahových dosiek. Doporučuje sa najprv podlahové dosky naimpregnovať zospodu s vhodným konzervátorom dreva. Začnite na okraji prednej steny. Žliabok musí ukazovať smerom ku dverám. Zatlčte dva klince do každej  dosky a základového dreva pod akýmkoľvek uhlom. Poslednú podlahovú dosku môžete vyrovnať pílou, ak to bude potrebné. Teraz vyrovnajte a pripevnite podlahové lišty.

  Zapíšte si prosím, keď že sú podlahové dosky veľmi suché, ľahko absorbujú vlhkosť, a preto by nemali byť položené moc blízko seba. Takto zabránite ich zvlneniu.

  Teraz je na čase pripevniť podlahové lišty klincami vo vzdialenosti medzi 40 a 50 cm.

  Teraz prirobte dve búrkové klopy dopredu a dozadu, približne 5 cm pod strešnými doskami a 5 cm od vonkajšej steny.

  Stlačte spodnú časť búrkovej klopy proti podlahovým lištám. Poznačte si horné a spodné diery a vyvŕtajte diery cez lomenicovú dosku použitím kovového vrtáku o veľkosti 6 mm alebo 8 mm.

  Pripevnite klopu s pribalenými poistnými skrutkami. Zaskrutkujte ich dovnútra rukou, pretože by dom mohol utrpieť poškodenie v prípade príliš tesného utiahnutia.

  Pri domčekoch so stenami hrubšími než 44 mm sú súčasťou dodávky aj závitové tyče, ktoré je potrebné nainštalovať do predvŕtaných dier na prednej a zadnej strane domu kvôli previazaniu celej stavby a lepšej stabilite.